Acaib-ül-Letaif (Hıtay Sefaretnamesi) ile Çin Kaynakları Arasında İlgi

Muhaddere N. ÖZERDİM

Öz


Makalede, “Acaib-ül Letaif” adlı “Hıtay Sefaretnamesi”nin baskısı hakkında bilgi verilmiş, eserin içindeki yanlışlıklar, şehir adlarının doğruları ve Çince karşılıkları gösterilmiştir. Ayrıca, “Hıtay” kelimesi hakkında bilgi verildikten sonra, Çin kaynakları ile Hıtay Sefaretnamesi arasındaki farklar ve Çin’e giden elçinin kaydettiği bilgilere yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Acaib-ül Letaif; Hıtay Sefaretnamesi; Çin; Hıtay; Çin Kaynakları

Tam Metin:

PDF