Teke Yarımadası Arızalarının Seyrinde Gondwana'nın Muhtemel Etkisi

Talip YÜCEL

Öz


Bu makalede, Teke Yarımadası’nın jeoloji ve morfoloji açısından dağ uzanışları, körfez oluşumları, dağların oluşturduğu kavisler anlatılmış, ayrıca bu oluşumların hangi tarihi çağlara ait olduğuna da yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Teke Yarımadası; Toroslar; Jeoloji; Coğrafya; Gondwana

Tam Metin:

PDF