Farabi Günü 29. XII. 1950

Bekir Sıtkı BAYKAL

Öz


Bu yazı, Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen "Farabi Günü"  toplantısında yapılmış konuşma metnidir.

Anahtar Sözcükler


Farabi; Farabi Günü

Tam Metin:

PDF