Farabi Günü: 29. XII. 1950

Ş. GÜNALTAY

Öz


Bu yazı, Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen "Farabi Günü"  toplantısında yapılmış konuşma metnidir.

Anahtar Sözcükler


Farabi; Farabi Günü

Tam Metin:

PDF