Farabi ve İlim

Aydın SAYILI

Öz


Bu yazı, Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen "Farabi Günü"  toplantısında yapılmış konuşma metnidir.

Anahtar Sözcükler


Farabi; Bilim

Tam Metin:

PDF