Farabî'nin Siyasî Nazariyeleri

Hüseyin G. YURDAYDIN (Çev.)

Öz


Bu çalışma, Farabi’nin eğitim hayatı, devlet ve siyasi kuramları hakkında bilgiler içermektedir.

Anahtar Sözcükler


Farabi; Farabi ve Eğitim; Farabi ve Siyaset

Tam Metin:

PDF