1768 Seferi Hakkında Bir Araştırma

Salahattin TANSEL

Öz


Bu çalışma 1768-1774 yılları arasındaki Osmanlı Rus Savaşı'nı ele almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı Rus Savaşı; 1768 Seferi; Rusya; Osmanlı

Tam Metin:

PDF