Ernst von Aster'in Lojistiğe Dair Bir Mektubu

Nusret HIZIR

Öz


Bu çalışmanın konusunu oluşturan mektup, Ernst von Aster’in asistanına yazdığı bir mektuptur. Mektubun içeriği, lojistik nedir, nasıl olmalıdır? sorularının cevabını içermektedir.

Anahtar Sözcükler


Lojistik; Mektup; Ernst von Aster

Tam Metin:

PDF