“Tanrı Fikrinin Ana Kaynağı” na Dair Eserler Serisinden 8. Cilt Üzerinde Tahlilî Düşünceler

Necati AKDER

Öz


Bu çalışma, P. Wilhelm Schmidt’ in “Tanrı Fikrinin Ana Kaynağı” adlı eserinin sekizinci cildinin incelemesidir.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; P. Wilhelm Schmidt; Tanrı Fikri

Tam Metin:

PDF