Abd-ül - Kayyum Nasırî

Saadet ÇAĞATAY

Öz


Bu makalede, Kayyum Nasıri’nin kişiliği ve değişik bilim dallarında verdiği eserleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Nasıri’nin dil hakkındaki görüşleri eserlerinden örneklerle anlatılmaktadır. Makalenin sonunda ise Nasıri’nin eserleri hakkında yayınlanmış yazılar ve özel hayatı ile ilgili bilgiler bulunmaktadır

Anahtar Sözcükler


Kayyum Nasıri; Nasıri’nin Eserleri; Nasıri’nin Kişiliği

Tam Metin:

PDF