Çin Kaynaklarına Göre Çin Türkistanı'nın Şehirleri

Muhaddere N. ÖZERDİM

Öz


Bu makalede Çin kaynaklarına göre, Çin Türkistanı’nın, Turfan, Hami, Karaşar ve Urumçi gibi şehirlerinin kısa tarihçesi, coğrafyası ve halkı ile ilgili bilgiler verilmiştir.


Anahtar Sözcükler


Çin Kaynakları; Çin Türkistanı’nın Şehirleri; Turfan; Hami; Karaşar; Urumçi

Tam Metin:

PDF