Anadolu'da Prehistorik Yerleşme Yerlerinin Dağılışı Üzerine Bir Araştırma

İ. Kılıç KÖKTEN

Öz


Bu makale, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yapılmış olan gezi ve kazıların sonuçlarına dayanarak Anadolu’da prehistorik yerleşme yerlerinin dağılışı üzerine bilgiler içermektedir. Ayrıca çalışmada konuyla ilgili eserlere, Türkiye’de yapılan çalışmalara, konuyla ilgili yeni gözlemlere ve prehistorik zamanın iklimine dair bilgiler bulunmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Anadolu; Anadolu’da Prehistorik Yerleşme; Anadolu’da Kazı; Prehistorik Zamanın İklimi

Tam Metin:

PDF