Milliyet ve İnsanlık Mefkûrelerinin Tarih Tedrisatında Ahenkleştirilmesi

Osman TURAN

Öz


Bu makale, Unesco’nun Milletlerarası toplantısında ele alınan konular bağlamında, okullarda yapılan tarih öğretimini ve okutulan tarih kitaplarını, Birleşmiş Milletler idealine uygun olarak düzeltme olanağını araştırmak için yazılmıştır. Ayrıca makalede, toplantıda yapılan konuşmalar, tarih kitaplarında Türk tarihiyle ilgili yanlışlar, Birleşmiş Milletler idealine göre tarih eğitimindeki ortak esaslar, birleşmiş bir dünya için ortak bir insanlık idealinin önemi ve bu ideali gerçekleştirmek için yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Tarih Öğretimi; Okullarda Tarih Öğretimi; Tarih Öğretiminde Milliyet İdeali; Tarih Öğretiminde İnsanlık İdeali

Tam Metin:

PDF