Hititler Hakkında Yeni Bir Kitap Münasebetiyle

Sedat ALP

Öz


Bu makalede Hititler hakkında yazılan yeni bir kitabın içeriğiyle ilgili bilgiler yer almaktadır. Kitabın bölümleri hakkında açıklamalar yapılırken, yazarın bazı bilgileri eksik verdiği ve düzeltilmeye muhtaç olduğu, bu kitaptan uzman olmayanlar pek çok şey öğrenebilecekken, meslek adamlarının fazla bir şey öğrenemeyeceği belirtilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Hititler; Hititler - Bir Kitap

Tam Metin:

PDF