Anadolu'da Nazarla İlgili Bazı Adet ve İnanmalar

Orhan ACIPAYAMLI

Öz


Bu makalede,  Anadolu’da nazar ile ilgili adet ve inanışlar anlatılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Halkbilim; Anadolu; Nazar; İnanışlar; Adetler

Tam Metin:

PDF