Sosyal Evrim Meselesi

Behice SADIK BORAN

Öz


Evrim, yaşamın tarihini anlamamıza yardım eder. Sosyal evrim görüşünün sosyolojide mevki kaybetmesinin bir sebebi, artan sosyal zorluklar, diğeri de sosyal evrim anlayışının olgulara uygun olmayışıdır. Bu makale, sosyal evrim meselesini ayrıntılı olarak ele almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Evrim Teorisi; Sosyal Evrim; Sosyoloji

Tam Metin:

PDF