Farabi'de Fizik Ötesinin Önemi ve Menşei

Mübahat TÜRKER

Öz


Bu makalede, Farabi’nin öğretisinde fizikötesinin önemi ve kökeni belirtilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Farabi; Fizikötesi