Kıbrıs Müşahedeleri

Cevat R. GÜRSOY

Öz


Makalede, yazarın 1959 ve 1960 yılında gittiği Kıbrıs'a dair coğrafi gözlemleri yer almaktadır. Kıbrıs hakkında yazılmış kitap ve makaleler ile ilgili bilgi verildikten sonra, Kıbrıs’ın tarihçesi, nüfusu, iklimi, yer altı zenginlikleri ve adanın önemli coğrafi bölgeleri hakkında bilgi ve gözlemlere yer verilmiştir. Çalışmanın sonunda gezide çekilen fotoğraflar yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Kıbrıs; Gözlem; Coğrafya

Tam Metin:

PDF