İptidailerde Ölü Gömme İle İlgili Bazı Pratikler ve İzahları

Orhan ACIPAYAMLI

Öz


Makale, ilkel toplumların farklı ruh anlayışlarından kaynaklı ölü gömme şekillerini içermektedir. Bu şekillerin, ölünün eşyasıyla, malıyla ve karısıyla ilgili olduğu belirtilerek, ölü gömme şekilleri örneklerle açıklanmaktadır.

Anahtar Sözcükler


İlkel Toplumlar; İlkel Toplumlarda Ölü Gömme; İlkel Toplumlarda Ruh Anlayışı

Tam Metin:

PDF