İlkellerde Dinsel Temel Kavramlara Genel Bîr Bakış

Sedat Veyis ÖRNEK

Öz


Çalışmada ilkel insanın düşüncesi ve inanç dünyasına hareket ederek ruh ve gölge gibi temel dinsel kavramlara bakış açısı anlatılmıştır. Makale, dinsel tasavvurlarının meydana gelişini açıklayan üç büyük etnolojik teoriyi de içermektedir.

Anahtar Sözcükler


İlkel İnsan; Din Kavramı; Etnolojik Teori

Tam Metin:

PDF