Kızılırmak'ın Aşağı Kesiminde Kayıkla Nakliyat

Erdoğan AKKAN

Öz


Makalede, Kızılırmak’ta kayıklarla yapılan nakliyat, Kızılırmak’ın rejiminin düzensizliği, sularının azlığı ve karasularımızda yapılan nakliyatla ilgili bilgiler verilmiştir. Ayrıca çalışmada kayıkları ve nakliyat yapılan noktaları gösteren resimler bulunmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Kayıkla Nakliyat; Kızılırmak’ta Kayıkla Nakliyat

Tam Metin:

PDF