İstanbul Üniversitesinde Kurulacak Kütüphanecilik Kürsüsü Konusunda Düşünceler

Osman ERSOY

Öz


Bu makale, İstanbul Üniversitesinde kurulacak olan kütüphanecilik bölümü konusunda yazarın görüşlerini içermektedir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde öğretim üyesi olan yazar, bu bölümde kazandığı tecrübeleri, başarıyı destekleyen veya engelleyen nedenleri ortaya koyarak, yeni kurulacak olan bölümün yöneticilerine ve öğretim üyelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler


İstanbul Üniversitesi; Kütüphanecilik; Kütüphanecilik Eğitimi

Tam Metin:

PDF