Anadolu Ünye'de Eski Taş Devrine (Paleolitik) Ait Yeni Buluntular

İ. Kılıç KÖKTEN

Öz


Bu makale, yazarın Karadeniz’de, üzerinde çalışma yaptığı arkeolojik buluntuları içermektedir.

Anahtar Sözcükler


Karadeniz; Arkeoloji; Eski Taş Devri; Ünye

Tam Metin:

PDF