Ord. Prof. Fuad Köprülü'nün İlmî Hayat ve Faaliyetindeki Felsefî Cepheye Umumî Bir Bakış

Necati AKDER

Öz


Bu çalışma, Fuad Köprülü’nün ilmi hayat ve faaliyetindeki felsefi cephenin incelenmesini içermektedir. Çalışmada Fuad Köprülü’nün yöntem anlayışına hâkim olan felsefi doktrin karakterlendirilmiş; ardından, düşünce sisteminin o yöntem anlayışı ile uygun olarak temsil ettiği felsefi ürün belirtilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Fuad Köprülü; İlmi Hayat; Felsefe

Tam Metin:

PDF