Ankara'da Türk Okul Çocuklarında Boy Büyümesi Üzerinde Bir Araştırma

Enver Y. BOSTANCI

Öz


Bu makalede Türk çocuklarında yaş durumlarına göre boy büyümesi incelenmiş, kullanılan materyal, teknik ve metotlar belirtilmiş ve ulaşılan sonuç açıklanmıştır. Ayrıca makalede büyümeyi etkileyen iç ve dış faktörler, fiziki büyüme araştırmalarının tarihi hakkında bilgiler, fiziki büyümenin araştırmacılar tarafından nasıl algılandığı, insanlardaki boy artışının sebepleri gibi konularda da bilgiler verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Boy Büyümesi; Türk Çocuklarında Boy Büyümesi; Büyümeyi Etkileyen Faktörler

Tam Metin:

PDF