Doğu ve Güney-Doğu Anadolu'da Tetkik Gezisi Raporu

Füruzan KINAL

Öz


Bu makalede yazarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezisi sırasında gezdiği şehirler hakkında bilgiler ve incelemeler yer almaktadır. Van, Diyarbakır, Gaziantep gibi şehirlerin yerleşim tarihi, önemli yerleri gibi bilgiler verilen çalışmada, gezi sırasında çekilen fotoğraflar da yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Doğu Anadolu; Güneydoğu Anadolu; Van; Diyarbakır; Gaziantep; Gezi

Tam Metin:

PDF