Edebiyat Tarihi Araştırmalarında Yeni Ufuklar

Melahat ÖZGÜ

Öz


Makalede, edebiyat tarihi araştırmalarına yeni ufuklar açmak için plastik sanatlar ile edebiyat metinleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca konuyla ilgili tablolar eklenerek açıklamalarda bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Edebiyat; Edebiyat Tarihi; Plastik Sanatlar; Edebi Eserlerde Şekil

Tam Metin:

PDF