Hüent-Tsang Biografisinin Uygurca Tercümesinde Geçen Sanskrit Kelimelerin İzahı

Kemal ÇAĞDAŞ

Öz


Makalede, Çinli Budist rahip Hüen-Tsang hakkında yazılmış biyografinin Uygurca tercümesinde geçen Sanskrit kelimelerin açıklamaları alfabetik sıraya göre verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Hüen-Tsang; Uygur Metinleri; Sanskrit Kelimeler

Tam Metin:

PDF