Samipaşazâde Sezai Bey'in "Sergüzeşt" İsimli Romanında Gerçekçiliğin Payı

Güzin DİNO

Öz


Çalışmada, edebiyatçıların büyük önem verdiği ve realist roman tarzının başlangıcı olarak kabul ettikleri Sergüzeşt romanı hakkında bilgiler yer almaktadır. Eser hakkında o dönem yazarlarının görüşlerine yer verildikten sonra, bu romanın realizm yönünden eksiklikleri belirtilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Samipaşazâde Sezai; Sergüzeşt; Gerçeklik; Realizm; Roman

Tam Metin:

PDF