Öntarihte Isparta Ovası Kültürü ve Yeni Buluntuları

Tahsin ÖZGÜÇ

Öz


Makalede, Isparta Ovası’nda yapılan kazılarda yeni buluntulara yer verilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Isparta; Isparta Ovası; Yeni Buluntular

Tam Metin:

PDF