Hititolojinin Bugünkü Durumu ve Ödevleri

Hans Gustav GÜTERBOCK, Mebrure OSMAN TOSUN (Çev.)

Öz


Makalede konu; Eti (Hitit) çiviyazısı filolojisi kapsamında; Metinler- tabletlerin bulunuşları, Metin neşriyatı, Transkripsion ve tercüme, Tarihî metinler, Kanunlar, Dinî metinler, Edebiyat, Lügat, Gramer alt başlıklarındaincelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Hititoloji; Eti; Hitit; Çivi Yazısı; Tabletler

Tam Metin:

PDF