1900’den 1945’e Kadar İngiltere'de Eğitim

Richard LIVINGSTONE, Ahmet E. UYSAL (Çev.)

Öz


Makalede, 20. yüzyıl İngiliz eğitiminin tarihçesi anlatılmış, 1940 ile 1945 yılları arasındaki okul sayısı, öğrenci sayısı ve çıkarılan eğitim kanunları hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışma, eğitimin bir sınıfın malı olmaktan çıkarılarak millileştirilmesi konusundaki girişimlere dair bilgileri de içermektedir.

Anahtar Sözcükler


İngiltere; Eğitim; İngiltere Eğitiminin Tarihçesi

Tam Metin:

PDF