Taşkınpaşa’da bulunan Samotherium Kalıntıları Üzerine Bir Çalışma

Muzaffer Süleyman ŞENYÜREK

Öz


Bu makalede,1952 ve 1953 yıllarında Orta Anadolu'da Ürgüp'ün yaklaşık 16 kilometre güneydoğusundaki Taşkınpaşa köyü çevresinde bulunan Samotherium kalıntılarının incelenmesine yer verilmiştir.

 

 


Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Taşkınpaşa; Samotherien Kalıntıları