Elsa Morante ve Arturo'nun Adası

İlhan KARASUBAŞI

Öz


“Arturo'nun Adası”, XX. yüzyıl edebiyatı ünlü İtalyan kadın yazar Elsa Morante'nin hayat görüşünü ve edebiyat anlayışını çocuk, kadın, erkek gözüyle birlikte kendi özyaşamsal deneyimlerinden yola çıkarak okuyucuyla paylaştığı bir yapıttır. 1935 yılında kaleme alınan “Işıkların Hırsızı”, 1936 yılında yayınlanan “Gözlüklü Adam”, 1937 yılında yazılan “Nine” gibi öykülerden sonra 1941 yılında yazılmış olan “Gizli Oyun”, 1963 yılında Gizli Oyun adlı yapıta eklemeler yapılarak yayınlanan “Endülüs Şalı” ve 1974 yılında yazılan “Tarih Akıyor” adlı yapıtla birlikte ağırlıklı olarak birey ve özellikle de kadının erkek egemen toplum içerisinde karşılaştığı zorluklara ve sorunlara ustaca bir yaklaşımla değinir. Bu çalışmanın amacı romanlarında belirtilen kavramları betimsel bir yöntemle inceleyip okuyucuya sunan Elsa Morante'nin üslubuna yönelik bilgileri okuyucuya aktarmaktır.

Anahtar Sözcükler


Kadın; Elsa Morante; Toplum; İtalyan Edebiyatı; Arturo; Ada

Tam Metin:

PDF