Eti Hiyeroglif Yazılarının Çözümü Bugün Ne Durumdadır?

Hans Gustav GÜTERBOCK, Mustafa Selçuk AR (Çev.)

Öz


Bu makalede, Eti Hiyeroglif yazılarının çözülüp çözülmediği konusu irdelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Hitit Uygarlığı; Etiler; Çivi Yazısı; Hiyeroglif Yazı

Tam Metin:

PDF