Farklar Psikolojisine Giriş

Muzaffer Şerif BAŞOĞLU

Öz


Farklar psikolojisinin konusu, insanlar arasındaki psikolojik farklardır. Farklar psikolojisi, insanlar arasındaki farklar problemini bir bilim sorunu olarak ele almak, pratik yaşamda önemli olan bu farkları ölçmeye uygun objektif teknikler ve ölçüler oluşturmak ihtiyacından doğmuştur.

Anahtar Sözcükler


Psikoloji; Farklar Psikolojisi; Antropoloji; Antropometri; İnsani Farklılıklar; Fiziksel Farklılıklar; Darwin; Binet; Galton

Tam Metin:

PDF