Osmanlı Tarihi Hakkında Mühim Bir Kaynak

Halil İNALCIK

Öz


Makalede, şer'iye sicil defterlerinin, Osmanlı tarihinin kaynakları arasındaki önemine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı Tarihi; Şer'iye Sicil Defterleri

Tam Metin:

PDF