Coğrafya Gözüyle Hatay

Cemal ALAGÖZ

Öz


Hatay'ın coğrafi şahsiyetini oluşturan unsurlar nelerdir? sorusunun yanıtlandığı bu çalışmada, konu; 1-Dış çizgileri itibariyle, kuzey-güney doğrultusunda uzanan Suriye'nin bir parçası gibi göründüğü halde, Hatay'ın Suriyeli değil, Anadolulu oluşu; 2- Coğrafya bakımından kuvvetli tezatlar ülkesi, Suriye'den farklı olarak, Hatay'ın birbirine daha yumuşak ve ahenkli bağlarla bağlı peyzajların yanyana gelmesiyle vücut bulmuş bir bölge olması açılarından irdelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Hatay; Hatay Coğrafyası; Hatay Beşeri Coğrafyası; Hatay-Suriye Coğrafi Farklar

Tam Metin:

PDF