Yukarı Kızılırmak Bölgesinde Jeomorfoloji Araştırmaları

Reşat İZBIRAK

Öz


Bu makale, yazarın, 1940 ve 1943 yıllarında, üzerinde çalıştığı bölgeler hakkındaki araştırma sonuçlarını içermektedir. Makale; Yukarı Kızılırmak bölgesinin bitki örtüsü, Araştırma bölgesinin yeri, sınırları ve gösterdiği problemlerden bazıları, Jeoloji gözlemleri, Bölgenin kısa bir paleocoğrafyası, Bölgede jeomorfoloji gözlemleri başlıkları altında yapılandırılmıştır. Konu ile ilgili jeoloji haritalarının yokluğunu gidermek ve bölgenin jeomorfolojisini hazırlayabilmek amacı ile, bölgede jeoloji ve tektonik hareketler araştırılmış ve bir coğrafyacının işine yarayabilecek bir jeoloji haritası çizilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Jeomorfoloji; Jeoloji; Paleocoğrafya; Yukarı Kızılırmak Bölgesi

Tam Metin:

PDF