Tarih ve Hayat: Nietzsche ile Bir Münâkaşa

Gerhard RİTTER, Bekir Sıtkı BAYKAL (Çev.)

Öz


Makalede, Tarih biliminin, özellikle siyasî tarihin, hayat için ne anlam taşıdığı sorusuna verilen hemen her yanıttaki, Nietzsche'nin “hayat felsefesi” tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Tarih; Hayat; Nietzsche; Felsefe

Tam Metin:

PDF