Eski Çin Felsefesinin Esasları

Wolfram EBERHARD, İkbal BERK (Çev.)

Öz


Makalede, günümüzde de Çin halkına ve karakterine yön veren ünlü Çin filozofları Laotse ile Konfüçyüz’ün düşünce sistemlerine, fikirlerine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Çin; Çin Felsefesi; Laotse; Konfüçyüz

Tam Metin:

PDF