Hint Mabet Kapılarının (Gopura) Tarihçesi

Walter RUBEN, Abidin İTİL (Çev.)

Öz


Makalede, Hindistan’daki mabet kapılarının doğuş tarihi, Milattan 200 yıl önceki çağlara ait Hint şehir kapıları; Hint ve Çin şehir kapı şekilleri; mabet kapılarının üst kısmını örten dam unsuru ile ilkel ve tarihten önceki damlar arasındaki ilişki irdelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Hindistan; Hint Mabetleri; Mabet Kapıları; Gopura

Tam Metin:

PDF