Eski Osmanlıca Üzerinde Bazı Notlar

Saadet ÇAĞATAY

Öz


Makalede, XII-XIV. yüzyıllar arasında ortaya çıkan ve gelişmeye başlayan eski Osmanlıca’nın benimsenmesindeki zor koşullar, tarihsel süreç izlenerek açıklanmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Osmanlıca; Eski Osmanlıca

Tam Metin:

PDF