Lengüistik ve Lengüistikle İlgili Bilimler

Necip ÜÇOK

Öz


Makalede, Lingüistiğin, bir toplum bilimi ve bu nedenle de tarihî bir bilim olduğu ve bu bilimin; ruhbilim, estetik, edebiyat, etnoloji, din tarihi, coğrafya, fizik, fizyoloji gibi bilimlerle de ilgisi irdelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Lingüistik; Dil Bilim, Linguistik Bilimleri

Tam Metin:

PDF