Yakup Kadri'nin Beş Romanında Fransız Realist ve Naturalistlerinin Tesirleri

Necdet BİNGÖL

Öz


Makalede, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu)’nun, Kiralık Konak, Nur Baba, Sodom ve Gomore, Yaban, Bir Sürgün adlı romanlarında Fransız realist ve naturalistlerinin etkileri incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Yakup Kadri (Karaosmanoğlu); Roman; Fransız Etkisi

Tam Metin:

PDF