Bhavishyamahapuranam

Abidin İTİL

Öz


Makalede konu; Hind edebiyat tarihi içinde Purânalar, Bhavishyamahâpurânam (bu eserle ilgilenen yazarlar, Bhv. ne zaman yazılmıştır, yazarın kimliği, eserin konusu ve bölümleri, tarihi olaylar, destansı olaylar) ve Ortaçağda Doğu Hindistan başlıklarında incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Bhavishyamahapuranam; Purānalar; Ortaçağ- Doğu Hindistan

Tam Metin:

PDF