Mezopotamya'da Medeniyetin Doğuşu

Benno LANDSBERGER, Mebrure O. TOSUN (Çev.)

Öz


Makalede, “Medeniyet, Sümer topraklarından mı çıkmıştır?”sorusu, özellikle dil bakımından, Mezopotamya'ya özgü kültür kelimelerinin incelenmesi ile yanıtlanmaya ve tabaka sıralarından elde edinilen bilgilere dayanarak, medeniyetin doğuşunda Sümerlerin ne derece payı olduğu aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Mezopotamya; Medeniyet; Sümerler

Tam Metin:

PDF