İngiliz Dilinde ‘Aydınlanma’: Eski İngilizce’den Günümüze Değişimi ve Gelişimi

Nazan TUTAŞ

Öz


1500 yıl önce İngiltere’yi işgal eden bazı Germen kabileleri tarafından konuşulan İngilizce, aydınlanma, gelişim ve değişim sürecinden geçerek günümüze ulaşmış ve bugün küresel bir dil olarak kabul edilmektedir. İngilizce, bu tarihsel gelişmelerin sonucunda uluslararası iletişim, medya ve eğitim, yoluyla yayılmış ve uluslararası ilişkilerde, bilimsel, sanatsal ya da politik toplantılarda kullanılan ortak dil olmuştur. Bu çalışmanın amacı, İngiliz dilinin dönem dönem değişerek aydınlanmasını ve günümüzde dünya dili haline gelme sürecini örneklendirerek sunmaktır. Çalışma, dil tarihçilerinin İngilizcenin tarihini Eski, Orta ve Modern İngilizce olarak üç ana döneme ayırmalarını temel alarak, İngilizcenin yüzyıllara göre değişimi ve gelişimi incelemektedir.

Anahtar Sözcükler


İngilizce; Dil Değişimi; Dilin Gelişimi; Evrensel Dil; Küresel Dil; Eski İngilizce; Orta İngilizce; Modern İngilizce

Tam Metin:

PDF