Hikâyet-i Kerem Han

Mehmet TUĞRUL

Öz


Makalede, "Hikâyet-i Kerem Han” adlı yazma kitap tanıtılmakta ve bu kitapta geçen hikayeye yer verilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Türk Halk Edebiyatı; Kerem Han; Kerem ile Aslı

Tam Metin:

PDF