Lord Salisbury'nin İstanbul'da Fevkalâde Murahhaslığı

Bekir Sıtkı BAYKAL

Öz


Makalede, Lord Salisbury'nin İstanbul'daki murahhaslığı anlatılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı İmparatorluğu; Murahhaslar; Delegeler; Lord Salisbury

Tam Metin:

PDF